Projekt w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-EFRR

Przedszkole Niepubliczne nr 6 „Słoneczko”
Mirosław Skrzyniarz, Piotr Pasieka s.c.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Adaptacja budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola w Szubinie”.

Celem projektu jest zwiększenie o 24 liczby miejsc przedszkolnych w gminie Szubin, poprzez adaptacje budynku do celów wychowania przedszkolnego, jak również zakup części wyposażenia. Prace adaptacyjne obejmują otynkowanie budynku i wyposażenie go w instalacje grzewczą, armaturę sanitarną. Wyposażenie obejmuje elementy wykorzystywane w ramach integrację dzieci z niepełnosprawnościami. W wyniku projektu bezpośrednie wsparcie otrzyma jedna placówka, co do której będzie uczęszczało 184 dzieci, przy czym w gminie Szubin nastąpi zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 24 (obecna placówka w innej lokalizacji będzie musiała być
zamknięta). Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 roku.

Wartość projektu: 397 442,72

Wkład Funduszy Europejskich: 239 657,96

 

pion_kolor