Kadra

Personel Przedszkola Słoneczko zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci. Kadra pedagogiczna składa się z młodych wykształconych,  wrażliwych kreatywnych ludzi z wysoką kulturą osobistą. Nauczycielki cały czas doskonalą swoje umiejętności, biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, metodycznych oraz warsztatach praktycznych. Panie poprzez swoją kompetencję oraz zaangażowanie w pracy tworzą solidny fundament w kształtowaniu się małego dziecka.

Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, poszanowanie godności dziecka, umiejętności współdziałania z dzieckiem, motywacja oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb.

Dyrektorem Przedszkola jest mgr Agnieszka Pasieka, pedagog, studia z opieki i wychowania, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, podyplomowe studia z zarządzania oświatą.


Pani Monika Stobierska ( Nauczyciel Logopeda)


Pani Małgorzata Korczyńska (pomoc kuchenna)


Pani Kamila Kata (asystent wychowawcy)


Pani Justyna Śrutwa (asystent wychowawcy)


Pani Daria Gajewska (Nauczyciel)


Pani Weronika Kowalska (Nauczyciel)


Pani Dorota Ufnal (asystent wychowawcy)


Pani Ilona Ziółkowska (asystent wychowawcy)


Pani Małgorzata Stępniewska (asystent wychowawcy)


Pani Michalina Piniarska (Nauczyciel)


mgr Agnieszka Pasieka (Dyrektor przedszkola)


mgr Ewelina Gomułka (Nauczyciel)


Pani Izebala Kmieć (asystent wychowawcy)


mgr Alicja Jóźwiak (nauczyciel)


Pani Agata Woźniak (asystent wychowawcy)


Pani Kinga Kusz (asystent wychowawcy)


mgr Joanna Saskowska (nauczyciel)


mgr Kamila Erlich (nauczyciel j. angielskiego)


Pani Ewelina Kobylarz (nauczyciel)

Pani Magdalena Ciesielska (nauczyciel)

Pani Oliwia Ożóg (asystent wychowawcy)

Pani Magdalena Bicka (asystent wychowawcy)