Zuchy i Pszczółki na przedstawieniu pt. „Dzwonnik z Notre Dame”