Nieznane i niezapomniane instrumenty muzyczne – program interaktywny z udziałem dzieci