Zajęcia z użyciem tablicy interkatywnej

W trakcie zajęć dzieci mają okazję korzystać z tablicy interaktywnej, dzięki której mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a także poznawać nowe słownictwo.