Roczny plan organizacji

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI ORAZ WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU
ZAPLANOWANYCH NA ROK 2020/2021

I półrocze

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

 

II półrocze

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC