Misie i Pszczółki na przedstawieniu w Zakładzie Poprawczym